İNOVASYON MERKEZİ

“Yaratıcılık ve Inovasyon Merkezi” Projesi, Mersin bölgesindeki işletmelerin rekabet yeteneklerinin geliştirilmesi amacıyla Yaratıcılık ve Inovasyon Merkezi kurularak üniversite ve işletmeler arasında işbirliğinin artırılması amacıyla tasarlanmıştır. Proje ile Mersin bölgesinde teknoloji transferi konusunda isletmelere danışmanlık yapacak, altyapı ve eşleştirme hizmeti sunacak, üniversitede geliştirilen teknolojinin sanayiciye tanıtılmasını, üniversitede yürütülecek teknoloji geliştirme çalışmalarına sanayi ihtiyaçlarının daha fazla gözetilmesini sağlayacak “aracı” bir yapılanma oluşturulması hedeflenmektedir. Proje ile teknoloji transferi için gerekli altyapının kurulması, uzmanlık ve deneyim geliştirme, kurumsal yapılanma ve iyi uygulamaların incelenerek Mersin bölgesine aktarılması sağlanacaktır. Bu yolla bölge isletmelerinin, özellikle KOBİ’lerin, rekabet yeteneklerinin geliştirilmesine yönelik eğitim ve danışmanlık hizmeti üretilebilecek, aynı zamanda proje etkinlikleriyle bu hizmetlerin bölgedeki ilk uygulamaları ortaya konulacaktır. Kurulacak merkezin teknoloji transferi konusunda tüm aktörlere eğitim hizmetleri vermesi planlanmaktadır.

Sponsor Kuruluşlar